Nội quy tiếp công dân của Trường.

Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông –  Đại học Thái Nguyên được ban hành vào ngày 20 tháng 5 năm 2015. Chi tiết cụ thể trong file đính kèm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *