Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2016

Năm 2016, Khoa Khoa học cơ bản có 04 đề tài cấp cơ sở nghiệm thu, trong đó có 02 đề tài nghiệm thu đạt loại tốt (đề tài của các đồng chí Đỗ Thị Nga và đề tài của đồng chí Quách Thị Mai Liên), 02 đề tài nghiệm thu đạt loại khá (đề tài của các đồng chí Nguyễn Thùy Linh và đề tài của đồng chí Trần Thùy Linh).

Dưới đây là kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2016 của Khoa Khoa học cơ bản (nội dung cụ thể trong file đính kèm)/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *