Thông báo viết bài Hội thảo ICTC 2019

Hội thảo Khoa học lần thứ XVIII “Công nghệ Thông tin và Truyền thông”, gọi tắt là ICTC với chủ đề: “Các Hệ thống thông minh” do Trường ĐH CNTT&TT – ĐHTN tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 14/12/2019. Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trong cả nước chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các lĩnh vực kinh tế xã hội.  Kính mời các nhà nghiên cứu tham dự viết bài cho Hội thảo.

Quy định và thể lệ đăng ký tham dự Hội thảo xem trong file đính kèm dưới đây.

thong-bao-so-1-ht-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *