Chuyên đề “Tuyên truyền các việc làm của Bác tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động, sinh viên toàn trường thực hiện kỷ cương nề nếp, xây dựng môi trường đại học văn minh, lịch sự, chuẩn mực”.

Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2019, Chi bộ Khoa học cơ bản tiến hành sinh hoạt chi bộ thường kỳ và thực hiện kế hoạch chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” quý II năm 2019.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, Đ/c Phùng Thanh Hoa – Bộ môn Khoa học xã hội đã trình bày bài báo cáo với chủ đề: “Tuyên truyền các việc làm của Bác tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động, sinh viên toàn trường thực hiện kỷ cương nề nếp, xây dựng môi trường đại học văn minh, lịch sự, chuẩn mực”. Nội dung bài báo cáo bao gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện kỷ cương, nề nếp, trách nhiệm; trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên, giảng viên; liên hệ với trách nhiệm của cán bộ giảng viên, sinh viên trường ĐHCNTT&TT nhằm xây dựng môi trường văn minh, lịch sự.

download-1download-2 download-3 download-4 download-5 download-6 download-7

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt

Kết thúc bài báo cáo của Đ/c Phùng Thanh Hoa, các đảng viên trong Chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi về vấn đề trách nhiệm của cán bộ giảng viên, sinh viên nhằm xây dựng môi trường văn minh, lịch sự.

 

 

Chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh quý II/2019 (tại đây)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *