Đại hội Chi bộ Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2020-2022

Căn cứ vào kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 16/7/2019 của Đảng ủy Trường Đại học CNTT & TT về “Kế hoạch đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022”, chi bộ Khoa học cơ bản đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào 8h00 ngày 28/2/2020.

Tham dự đại hội có đồng chí Vũ Đức Thái – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn trường; các chi bộ Khoa, phòng chức năng trực thuộc trường; đại diện công đoàn Khoa và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Khoa học cơ bản.

img_5026

Đồng chí Vũ Đức Thái – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn trường phát biểu tại Đại hội

Tại đại hội các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020–2022 và các báo cáo tham luận. Cũng tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ Khoa học cơ bản đã phát biểu nhiều ý kiến, thảo luận báo cáo, thể hiện sâu sắc tính đảng và sức chiến đấu mạnh mẽ của các đảng viên thuộc Chi bộ.

img_5007

Đồng chí Trương Hà Hải – Bí thư Chi bộ KHCB, Chủ tịch Hội đồng Trường báo cáo tại Đại hội

img_5020

Đồng chí Trần Minh Liên – Chủ tịch CĐBP báo cáo tham luận tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Kết quả cụ thể, Ban chi ủy Chi bộ Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí:

Đồng chí Trương Hà Hải: Bí thư chi bộ

Đồng chí Ngô Mạnh Tưởng: Phó bí thư chi bộ;

Đồng chí Hoàng Thu Giang: Chi ủy viên.

img_5064

Ban chi ủy Chi bộ Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt Đại hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *