Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019

Ngày 10 tháng 07 năm 2019, GS. TS Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, đã ký Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019. Cụ thể:

 

STT DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HĐGSN-LN File đính kèm
1 Hội đồng ngành Công nghệ Thông tin Download
2 Hội đồng ngành Giáo dục học Download
3 Hội đồng liên ngành Hóa học-Công nghệ thực phẩm Download
4 Hội đồng ngành Kinh tế Download
5 Hội đồng ngành Ngôn ngữ học Download
6 Hội đồng ngành Toán học Download
7 Hội đồng liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học Download
8 Hội đồng liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao Download
9 Hội đồng ngành Vật lý Download

Danh mục đầy đủ các tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019 được hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước phê duyệt xem tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *