Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 được Chính phủ phát động với chủ đề: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 06 tháng 5 năm 2020.

CHỦ ĐỀ VÀ CÁC THÔNG ĐIỆP
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
(Kèm theo công văn số 1615/BGDĐT-GDTC ngày 11 tháng 5 năm 2020)


I. Chủ đề: Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh Tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu.
II. Các thông điệp chính
1) Không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt.
2) Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
3) Đảm bảo nước sạch, an toàn cho vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
3) Rửa tay, nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
4) Trữ nước hộ gia đình, giải pháp hiệu quả trong mùa khô hạn.
5) Chung tay vì nước sạch nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
5) Giải pháp nước và vệ sinh bền vững với chi phí hợp lý.
6) Không thể chờ đợi, phải đặt NƯỚC là trung tâm của các kế hoạch hành động.

 

 

 

Chi tiết xem file đính kèm  1615_bgddt_gdtc .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *