Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 2599/QĐ-ĐHTN, ngày 15/12/2020 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên đưuọc áp dụng từ năm học 2020-2021.

qd-so-2599-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-che-do-lam-viec-cua-nha-giao-trong-dhtn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *