Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban chấp hành chi ủy chi bộ Khoa học cơ bản xây dựng Chương trình hành động thực hiện Đại hội XIII của Đảng. Chi tiết cụ thể trong link dưới đây.

chuong-trinh-hanh-dong-cb-khcb

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *