Seminar “Ứng dụng Toán cao cấp trong chuyên ngành và sử dụng phần mềm thống kê xây dựng tài liệu số”

Nằm trong chuỗi các seminar nâng cao chất lượng giảng dạy bởi các nội dung có tính ứng dụng của Khoa Khoa học cơ bản, sáng ngày 5/10/2022 đã diễn ra buổi seminar cấp Khoa với chủ đề: “Ứng dụng Toán cao cấp trong chuyên ngành và sử dụng phần mềm thống kê xây dựng tài liệu số” với sự trình bày của 2 báo cáo viên mời:

  1. ThS. Trần Thanh Tùng – Khoa Công nghệ tự động hoá: “Ứng dụng Toán cao cấp trong giảm hệ đa tác tử”.
  2. TS. Trần Quang Quý –Khoa Công nghệ thông tin: “Ứng dụng phần mềm thống kê trong hình thành tài liệu số”.

Tham gia buổi seminar có TS. Trương Hà Hải – Trưởng khoa Khoa học cơ bản, ThS. Ngô Mạnh Tưởng – Phó trưởng phòng đào tạo, ThS. Phạm Văn Ngọc – Phó trưởng phòng thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng cùng các giảng viên khoa Khoa học cơ bản và khoa Công nghệ tự động hoá quan tâm tham gia.

Tại buổi seminar, các giảng viên đã thảo luận và trao đổi các nội dung liên ngành, mối quan hệ mật thiết giữa môn cơ bản Toán cao cấp với một số nội dung kiến thức chuyên ngành Tự động hóa. Bằng các kiến thức của Toán cao cấp như ma trận, phương trình và hệ phương trình, bất phương trình, vận dụng kết quả của nó để giải quyết vấn đề giảm bậc hệ đa tác tử. Trong buổi seminar này, một lần nữa các giảng viên lại được TS. Trần Quang Quý chia sẻ những tài liệu rất hữu ích và thực tế trong việc sử dụng các phần mềm thống kê để giảng viên có thể tạo lập được tài liệu số cho mình giúp cho quá trình trao đổi và cung cấp nguồn học liệu của giảng viên với sinh viên được nhanh chóng, tiện lợi và khoa học.

Có thể nói qua mỗi buổi seminar chuyên môn, với sự nhiệt huyết của các báo cáo viên không chỉ giúp cho mỗi giảng viên mở rộng kho kiến thức của mỗi cá nhân, nâng cao chất lượng trong giảng dạy mà còn là cơ hội để các giảng viên Khoa Khoa học cơ bản trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu hữu ích.

Một số hình ảnh diễn ra trong buổi seminar

1 2 3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *