Bộ môn Giáo dục thể chất

Tập thể bộ môn Giáo dục thể chất năm 2016

Tập thể Bộ môn GDTC năm 2016

1. Trưởng bộ môn: Th.S Ngô Mạnh Cường

Điện thoại: 0915199599

email: nmcuong@ictu.edu.vn

2. Phó trưởng bộ môn: Th.S Trần Xuân Giang

Điện thoại: 0947167000

email: txgiang@ictu.edu.vn

Văn phòng bộ môn: Tầng 1 – nhà A6 và phòng 404 – tòa nhà C1, trường đại học CNTT&TT.

Bộ môn Giáo dục thể chất – Khoa Khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các môn TDTT ( Điền kinh, Bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá) cho toàn bộ sinh viên trong trường. Ngoài ra bộ môn cũng hỗ trợ Khoa và nhà trường tổ chức điều hành các hoạt động thể thao quần chúng. Bộ môn có 07 cán bộ giảng viên, trong đó có 07 thạc sỹ .