Bộ môn Giáo dục thể chất

Tập thể bộ môn Giáo dục thể chất năm 2016
Tập thể bộ môn Giáo dục thể chất năm 2016

Trưởng bộ môn: Th.S Ngô Mạnh Cường

Phó trưởng bộ môn: Th.S Trần Xuân Giang

Văn phòng bộ môn: Tầng 1, nhà A6, trường đại học CNTT&TT

Điện thoại: 0915199599

email: nmcuong@ictu.edu.vn

Bộ môn Giáo dục thể chất – Khoa Khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các môn TDTT ( Điền kinh, Bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá) cho toàn bộ sinh viên trong trường. Ngoài ra bộ môn cũng hỗ trợ Khoa và nhà trường tổ chức điều hành các hoạt động thể thao quần chúng. Bộ môn có 09 cán bộ giảng viên, trong đó có 08 thạc sỹ, 01 cử nhân đang học Thạc sỹ.

 

STT

Họ Và Tên

Học Hàm, Học vị

Môn Đảm Nhiệm

Số ĐT

Email

1

Ngô Mạnh Cường

 

Thạc sỹ Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá 0915199599 nmcuong@ictu.edu.vn

2

Trần Xuân Giang

 

Thạc sỹ Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá 0962167000 txgiang@ictu.edu.vn

3

Phạm Việt Thịnh Cử nhân Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá

4

Trần Minh Liên

 

Thạc sỹ Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá 0976357657 tmlien@ictu.edu.vn

5

Chu Xuân Tiến

 

Thạc sỹ Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá 0972804999 cxtien@ictu.edu.vn

6

Vũ Hoàng Sơn

 

|Thạc sỹ Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá 0984100705 vhson@ictu.edu.vn

7

Mai Văn Phi

 

Thạc sỹ Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá 01688080456 mvphi@ictu.edu.vn

 8

 Nông Văn Đồng  

Thạc sỹ

 

 Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá  0915330507 nvdong@ictu.edu.vn

9

 Ngô Văn Mạnh Cử nhân Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá 0934387000 nvmanh@ictu.edu.vn