Bộ môn Khoa học xã hội

Tập thể bộ môn Lý luận chính trị năm 2016

Tập thể bộ môn Khoa học xã hội năm 2016

dsc_7385

1.Trưởng bộ môn: Th.S Ngô Cẩm Tú.

Điện thoại: 0944525906

Email: nctu@ictu.edu.vn

052400024-jpg

2. Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Hải Anh.

Điện thoại: 0972628338

Email: nthanh@ictu.edu.vn

Văn phòng bộ môn: phòng 402, nhà C1, trường đại học CNTT&TT.

Bộ môn Khoa học xã hội – Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo quyết định số 234/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 15 tháng 3 năm 2019 trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Lý luận chính trị và Bộ môn Tiếng Việt và phát triển kỹ năng. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các môn Lý luận chính trị và Phát triển kỹ năng thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương cho sinh viên các ngành trong trường; Tiếng Việt cho lưu học sinh. Bên cạnh đó Bộ môn còn có nhiệm vụ xây dựng giáo trình, tài liệu tham khảo, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và các hoạt động khác dưới sự phân công của hội đồng trường, hiệu trưởng và trưởng khoa.

Hiện tại bộ môn có 11 giảng viên trong đó có 01 tiến sĩ và 10 thạc sĩ (01 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh).