Bộ môn Khoa học xã hội

Tập thể bộ môn Lý luận chính trị năm 2016

Tập thể bộ môn Khoa học xã hội năm 2016

1.Trưởng bộ môn: Th.S Ngô Cẩm Tú.

dsc_7385

Điện thoại: 0944.525.906

Email: nctu@ictu.edu.vn

2. Trưởng bộ môn: Th.S Đỗ Quỳnh Hoa.

z3269286914888_6052a462bae3057db22bd1c00be06815

Điện thoại: 0904.057.070

Email: dqhoa@ictu.edu.vn

Hiện tại bộ môn có 8 giảng viên trong đó có 08 thạc sĩ (03 giảng viên đang làm Nghiên cứu sinh).