Bộ môn Khoa học xã hội

Tập thể bộ môn Lý luận chính trị năm 2016

Tập thể bộ môn Khoa học xã hội năm 2016

dsc_7385

1.Trưởng bộ môn: Th.S Ngô Cẩm Tú.

Điện thoại: 0944525906

Email: nctu@ictu.edu.vn

 

Hiện tại bộ môn có 8 giảng viên trong đó có 08 thạc sĩ (03 giảng viên đang làm Nghiên cứu sinh).