Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn ngoại ngữ năm 2016

Tập thể Bộ môn Ngoại Ngữ năm 2016

1. Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thùy Linh

linh

Điện thoại: 0916.477.093

Email: linhnt@ictu.edu.vn

2. Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa

hoa-1

Điện thoại: 0982.725.483

Email: ntphoa@ictu.edu.vn

Văn phòng bộ môn: phòng 405, nhà C1, trường đại học CNTT&TT.

Bộ môn Ngoại ngữ – Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo QĐ số 802/QĐ-ĐHTN ngày 11/8/2011. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3 và Anh văn 4 cho toàn bộ sinh viên trong trường.. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm  có 14 cán bộ giảng viên (có 02 giảng viên kiêm nhiệm). Trong đó có 01 Tiến sỹ, 11 thạc sỹ, 2 NCS. Các giảng viên của bộ môn có trình độ chuyên môn vững vàng, năng lực nghiên cứu khoa học tốt và rất tâm huyết với nghề nghiệp. Hàng năm bộ môn đều tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động khác do Khoa và nhà trường phát động,