Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn ngoại ngữ năm 2016

Tập thể Bộ môn Ngoại Ngữ năm 2016

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thùy Linh

Điện thoại: 0988939755

Email: linhnt@ictu.edu.vn

Phó trưởng bộ môn: Th.S Nguyễn Mai Linh

Điện thoại: 0975909196

Email: nmlinh@ictu.edu.vn

Văn phòng bộ môn: phòng 405A, nhà C1, trường đại học CNTT&TT

Bộ môn Ngoại ngữ – Khoa Khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các môn Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3 và trang bị một số kiến thức cơ sở ngành (Tiếng Anh chuyên ngành) cho toàn bộ sinh viên trong trường. Ngoài ra bộ môn còn chịu trách nhiệm trực tiếp về chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên toàn trường. Hiện nay bộ môn có 17 cán bộ giảng viên (có 02 giảng viên kiêm nhiệm). Trong đó có 01 Tiến sỹ, 16 thạc sỹ.

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Môn học đảm nhiệm

Số điện thoại

Email

1 Hoàng Thu Giang

Th.S

– Anh văn 1, 2, 3 0915212700 htgiang@ictu.edu.vn

2

Dương Thị Hồng An

(Kiêm nhiệm)

Th.S

– Anh văn 1, 2, 3

0904267273

dthan@ictu.edu.vn

3

Ngô Phương Thùy

Th.S

-Anh văn 1, 2, 3

0982356466

npthuy@ictu.edu.vn

4

Nguyễn Thúy Hòa

Th.S

– Anh văn 1, 2, 3

0942342189

hoant@ictu.edu.vn

5

Nguyễn Thùy Linh

TS

– Anh văn 1, 2, 3

0988939755

linhnt@ictu.edu.vn

6

Phan Thị Như Quỳnh

Th.S

– Anh văn 1, 2, 3

0979707433

ptnquynh@ictu.edu.vn

7

Phạm Thúy Hằng

Th.S

– Anh văn 1, 2, 3

 

0982365222

pthang@ictu.edu.vn

8

Nguyễn Thị Phương Hoa

Th.S

– Anh văn 1, 2, 3

0982725483

ntphoa@ictu.edu.vn

9

Nguyễn Mai Linh

Th.S

– Anh văn 1, 2, 3

0975909196

nmlinh@ictu.edu.vn

10

Hoàng Văn Sáu

Th.S

– Anh văn 1, 2, 3

0982475251

hvsau@ictu.edu.vn

11

Bùi Thị Thanh Thủy

Th.S

– Anh văn 1, 2, 3

0914953955

bttthuy@ictu.edu.vn

12

Bùi Thị Quyên Th.S – Anh văn 1, 2, 3

0915954442

btquyen@ictu.edu.vn

13

Đặng Phương Mai Th.S – Anh văn 1, 2, 3

0917505026

dpmai@ictu.edu.vn

14

Nguyễn Thị Duyên

Th.S

– Anh văn 1, 2, 3

0978411589

ntduyen@ictu.edu.vn

15

Trần Thị Hòa Th.S – Anh văn 1, 2, 3

0943882226

tthoa@ictu.edu.vn

16

 Trần Minh Thành

(Kiêm nhiệm)

Th.S – Anh văn 1, 2, 3

 0979046855

 tmthanh@ictu.edu.vn

17

Nguyễn Thị Huyền Trang Th.S – Anh văn 1, 2, 3

0988899731

trangnth@ictu.edu.vn