Bộ môn Tiếng Việt và phát triển kỹ năng

bm-tv

Các giảng viên cơ hữu bộ môn TV&PTKN và BCN Khoa

Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Thị Hải Anh

Điện thoại: 0972628338

Email: nthanh@ictu.edu.vn

Văn phòng bộ môn: phòng 405A, nhà C1, trường đại học CNTT&TT

Bộ môn Tiếng việt và phát triển kỹ năng có nhiệm vụ giảng dạy các môn Tiếng việt thực hành, Kỹ năng giao tiếp thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và Tiếng Việt cho đối tượng là lưu học sinh. Hiện bộ môn có 10 cán bộ giảng dạy (trong đó có 07 giảng viên kiêm nhiệm). Hiện có 02 Tiến sĩ và 08 Thạc sĩ.

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Môn học đảm nhiệm

Số ĐT

Mail

1

Nguyễn Thị Hải Anh TS Tiếng việt thực hành

Kỹ năng giao tiếp

Tiếng Việt cho lưu học sinh

 0972628338 nthanh@ictu.edu.vn

2

Phạm Kim Thoa Th.S Tiếng Việt thực hành

Kỹ năng giao tiếp

Tiếng Việt cho lưu học sinh

0944811392  pkthoa@ictu.edu.vn

3

Phạm Thị Hồng Nhung Th.S Tiếng Việt thực hành

Kỹ năng giao tiếp

Tiếng Việt cho lưu học sinh

 0916044507 pthnhung@ictu.edu.vn

4

Phan Thị Như Quỳnh

(Kiêm nhiệm)

Th.S Tiếng Việt cho lưu học sinh

5

Bùi Thị Thanh Thủy

(Kiêm nhiệm)

Th.S Tiếng Việt cho lưu học sinh

6

Nguyễn Thị Thanh Huyền

(Kiêm nhiệm)

Th.S Tiếng Việt cho lưu học sinh

7

Nguyễn Thị Linh

(Kiêm nhiệm)

Th.S Tiếng Việt cho lưu học sinh

8

Trịnh Thúy Hà

(Kiêm nhiệm)

Th.S Tiếng Việt cho lưu học sinh

9

Phạm Đức Long

(Kiêm nhiệm)

TS Tiếng Việt cho lưu học sinh

10

Trần Thị Kim Anh

(Kiêm nhiệm)

Th.S Tiếng Việt cho lưu học sinh