ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

Chuyên đề “Tuyên truyền các việc làm của Bác tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động, sinh viên toàn trường thực hiện kỷ cương nề nếp, xây dựng môi trường đại học văn minh, lịch sự, chuẩn mực”.

download-7

Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2019, Chi bộ Khoa học cơ bản tiến hành sinh hoạt chi bộ thường kỳ và thực hiện kế hoạch chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” quý II năm 2019. Tại …

Đọc thêm