Giới thiệu về Khoa

Tập thể Khoa Khoa học cơ bản năm 2016

Khoa Khoa học cơ bản tiền thân là Bộ môn Khoa học cơ bản trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin- Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo QĐ số 87/QĐ-TCCB ngày 09/02/2006. Các thầy cô thế hệ lãnh đạo đầu tiên là Trưởng bộ môn – TS Vũ Đức Thái, các phó bộ môn là TS Trương Hà Hải và TS Lê Xuân Quảng.

Đến năm 2011, cùng với sự kiện Khoa Công nghệ thông tin trở thành trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo QĐ số 802/QĐ-ĐHTN ngày 11/8/2011. Tại thời điểm đó, TS Vũ Vinh Quang là trưởng Khoa, TS Vũ Đức Thái và TS Trương Hà Hải là phó khoa.  Những ngày đầu thành lập Khoa có 04 bộ môn là: Bộ môn KHTN, bộ môn Ngoại ngữ, bộ môn Giáo dục thể chất và bộ môn Lý luận chính trị. Bộ môn Tiếng việt và phát triển kỹ năng được thành lập năm 2013.

Cho đến nay, sau 10 năm phấn đấu trưởng thành, Khoa Khoa học cơ bản đã lớn mạnh cùng sự phát triển của Nhà trường. Hiện nay Khoa có 05 bộ môn với tổng số 56 cán bộ giảng viên, trong đó có 03 giảng viên có trình độ TS, 52 cán bộ giảng viên có trình độ Th.S. Hầu hết các cán bộ giảng viên đã đạt chuẩn về tin học, ngoại ngữ và vững vàng chuyên môn. Ban chủ nhiệm Khoa gồm TS Trương Hà Hải – Trưởng khoa, các Phó trưởng Khoa TS Đàm Thanh Phương và TS Nguyễn Thị Hải Anh. Các thế hệ lãnh đạo của Khoa đã tiếp tục phát triển và giữ những cương vị quan trọng của nhà trường như TS Vũ Vinh Quang – Phó hiệu trưởng nhà trường, TS Vũ Đức Thái – Phó hiệu trưởng nhà trường, TS Trương Hà Hải – Chủ tịch hội đồng trường.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy khối kiến thức đại cương cho sinh viên toàn trường, khoa đã tham gia công tác chủ nhiệm từ năm 2013 và đóng góp tích cực vào hoạt động giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên. Nhiều hoạt động phong trào của Khoa đã trở thành truyền thống, điểm nhấn cho toàn trường với nhiều giải thưởng, thành tích cao. Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng có những thành tích rất đáng khích lệ.

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa khoa học cơ bản luôn tâm niệm sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn tồn tại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.