Giới thiệu về Khoa

Tập thể Khoa Khoa học cơ bản năm 2016

Khoa Khoa học cơ bản tiền thân là Bộ môn Khoa học cơ bản trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin- Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo QĐ số 87/QĐ-TCCB ngày 09/02/2006. Các thầy cô thế hệ lãnh đạo đầu tiên là Trưởng bộ môn – TS Vũ Đức Thái, các phó bộ môn là TS Trương Hà Hải và TS Lê Xuân Quảng.

Đến năm 2011, cùng với sự kiện Khoa Công nghệ thông tin trở thành trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo QĐ số 802/QĐ-ĐHTN ngày 11/8/2011. Tại thời điểm đó, TS Vũ Vinh Quang là trưởng Khoa, TS Vũ Đức Thái và TS Trương Hà Hải là phó khoa.  Những ngày đầu thành lập Khoa có 04 bộ môn là: Bộ môn KHTN, bộ môn Ngoại ngữ, bộ môn Giáo dục thể chất và bộ môn Lý luận chính trị. Bộ môn Tiếng việt và phát triển kỹ năng được thành lập năm 2013.

Cho đến nay, sau 10 năm phấn đấu trưởng thành, Khoa Khoa học cơ bản đã lớn mạnh cùng sự phát triển của Nhà trường. Hiện nay Khoa có 05 bộ môn với tổng số 56 cán bộ giảng viên, trong đó có 03 giảng viên có trình độ TS, 52 cán bộ giảng viên có trình độ Th.S. Hầu hết các cán bộ giảng viên đã đạt chuẩn về tin học, ngoại ngữ và vững vàng chuyên môn. Ban chủ nhiệm Khoa gồm TS Trương Hà Hải – Trưởng khoa và ThS Dương Thị Hồng An – Phó trưởng Khoa. Các thế hệ lãnh đạo của Khoa đã tiếp tục phát triển và giữ những cương vị quan trọng của nhà trường như TS Vũ Vinh Quang – Phó hiệu trưởng nhà trường, TS Vũ Đức Thái – Phó hiệu trưởng nhà trường, TS Trương Hà Hải – Chủ tịch hội đồng trường.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy khối kiến thức đại cương cho sinh viên toàn trường, khoa đã tham gia công tác chủ nhiệm từ năm 2013 và đóng góp tích cực vào hoạt động giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên. Nhiều hoạt động phong trào của Khoa đã trở thành truyền thống, điểm nhấn cho toàn trường với nhiều giải thưởng, thành tích cao. Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng có những thành tích rất đáng khích lệ.

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa khoa học cơ bản luôn tâm niệm sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn tồn tại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

  1. Chức năng của khoa Khoa học cơ bản:

– Chức năng dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong trường;

– Nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn lĩnh vực công nghệ thông tin;

– Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa;

– Quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên.

  1. Nhiệm vụ của khoa Khoa học cơ bản:

– Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho trường bổ sung cập nhật đề cương chương trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.

– Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do khoa quản lý;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường;

– Đặc biệt từ năm 2014 Khoa tham gia công tác chủ nhiệm và quản lí sinh viên năm thứ nhất. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp đỡ sinh viên nâng cao chất lượng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, ý thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần tạo ra sản phẩm đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.