Sơ đồ tổ chức

so-do
DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

Ban chủ nhiệm Khoa:

photo2

TS. Trương Hà Hải – Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Chủ tịch Hội đồng trường.

052400024-jpg

     TS. Nguyễn Thị Hải Anh – Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản.

Ban Chi ủy Chi bộ Khoa:

  1. Bí thư Chi bộ: TS. Trương Hà Hải
  2. Phó bí thư: TS. Trần Thị Thủy
  3. Chi ủy viên: ThS. Ngô Mạnh Tưởng
  4. Chi ủy viên: ThS. Hoàng Thu Giang
  5. Chi ủy viên: ThS. Trần Minh Liên

BCH Công đoàn Khoa:

1. Chủ tịch công đoàn Bộ phận: ThS. Trần Minh Liên

2. Phó Chủ tịch công đoàn Bô phận: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

3. Ủy viên BCH công đoàn Bộ phận: ThS. Nguyễn Thị Thanh Giang

4. Ủy viên BCH công đoàn Bộ phận: Th.S Ngô Văn Mạnh

5. Ủy viên BCH công đoàn Bộ phận: ThS. Phạm Thúy Hằng

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

1. TS. Trương Hà Hải, Trưởng khoa – Chủ tịch HĐ

2. TS. Nguyễn Thị Hải Anh, Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn- Ủy viên , thư ký HĐ

3. ThS. Ngô Mạnh Tưởng , TBM Khoa học tự nhiên

4. ThS. Trần Thị Thủy, TBM Lý luận chính trị- Ủy viên

5. ThS. Ngô Mạnh Cường, TBM Giáo dục thể chất- Ủy viên

6. ThS. Nguyễn Thùy Linh, Trưởng bộ môn – Ủy viên.

Trợ lý Khoa:

1. ThS. Vũ Hải Yến – Trợ lý Đào tạo

2. ThS. Dương Thị Thu Hương – Trợ lý Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa