Sơ đồ tổ chức

so-do
DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

Ban chủ nhiệm Khoa:

photo2

TS. Trương Hà Hải – Trưởng khoa Khoa học cơ bản.

faceu_20210218125132

     ThS. Dương Thị Hồng An –  Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản.

Ban Chi ủy Chi bộ Khoa:

  1. Bí thư Chi bộ: TS. Trương Hà Hải
  2. Chi ủy viên: ThS. Ngô Cẩm Tú
  3. Chi ủy viên: ThS. Hoàng Thu Giang

BCH Công đoàn Khoa:

1. Chủ tịch công đoàn Bộ phận: ThS. Trần Minh Liên

2. Phó Chủ tịch công đoàn Bô phận: ThS. Đặng Thị Kim Dung

3. Ủy viên BCH công đoàn Bộ phận: ThS. Nguyễn Thị Thanh Giang

4. Ủy viên BCH công đoàn Bộ phận: Th.S Chu Xuân Tiến

5. Ủy viên BCH công đoàn Bộ phận: ThS. Phạm Thúy Hằng

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

1. TS. Trương Hà Hải, Trưởng khoa – Chủ tịch HĐ

2. ThS. Dương Thị Hồng An, Phó trưởng khoa – Phó chủ tịch HĐ

3. ThS. Đinh Diệu Hằng, TBM Khoa học tự nhiên – Ủy viên

4. ThS. Ngô Cẩm Tú, TBM Khoa học xã hội – Thư ký

5. ThS. Ngô Mạnh Cường, TBM Giáo dục thể chất – Ủy viên

6. ThS. Nguyễn Thùy Linh, TBM Ngoại ngữ – Ủy viên

7. ThS. Trần Xuân Giang, Phó trưởng BM Giáo dục thể chất – Ủy viên

8. ThS. Lại Văn Trung, Phó trưởng BM Khoa học tự nhiên – Ủy viên

9. ThS. Trần Thùy Linh, Giảng viên BM Khoa học xã hội – Ủy viên.

Trợ lý Khoa:

1. ThS. Nguyễn Thị Nhung – Trợ lý Đào tạo

2. ThS. Dương Thị Thu Hương – Trợ lý Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục