KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH QUỐC GIA, GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI NĂM 2015 VÀ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI

Nội dung Kế hoạch về công tác bảo đảm ANQG, giữ gìn trật tự ATXH năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi xem trong file đính kèm.