LỊCH KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CBVC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN &TRUYỀN THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG HÀNH CHÍNH -TC

 

TRẠM Y TẾ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 11 năm 2016

                                                                                                                

                                                                                                                

                                

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức năm 2016

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường

                                                      - Các đơn vị trong Trường

Căn cứ vào kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ viên chức (CBVC), Trạm Y tế thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho CBVC như sau:

I - Nội dung khám:

- Khám lâm sàng: Khám nội tổng hợp, sản phụ khoa (nữ)

- Khám cận lâm sàng: Siêu âm ổ bụng; xét nghiệm máu: A xít uric, creatinin  Glucoza, SGOT, SGPT, GGT;  cholesterol, triglycerid.

II- Địa điểm: Tại Trạm y tế - Tầng 1- Dãy nhà A8- Ký túc xá

III- Thời gian: 02 ngày: 1- 2/12/2016 (thứ 5, 6) theo giờ hành chính

*Lưu ý:

- CBVC cần nhịn ăn sáng để xét nghiệm máu (lấy máu XN từ 7h30 - 9h)

- Mỗi ngày các đơn vị bố trí khoảng 1/2 số cán bộ của đơn vị mình đi khám. CBVC cần uống nhiều nước để siêu âm.

Đề nghị CBVC các đơn vị sắp xếp công việc để tham gia khám sức khỏe đầy đủ, đúng thời gian.

 

Nơi nhận:                                                                         TRẠM Y TẾ

-Như kính gửi;

-Lưu TYT.

 

 

                                                                              Bs Nguyễn Thị Song Loan