Giới thiệu về Bộ môn Khoa học tự nhiên

1. Địa chỉ

Văn phòng bộ môn: phòng 405A, nhà C1, trường Đại học CNTT&TT

Điện thoại:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Giới thiệu

            Bộ môn Khoa học tự nhiên - Khoa Khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các môn khoa học tự nhiên (Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Vật lý đại cương, Hóa đại cương) và trang bị một số kiến thức cơ sở ngành (Tối ưu hóa) cho toàn bộ sinh viên trong trường. Đây là khối kiến thức cơ bản làm nền tảng khoa học cho các môn học chuyên ngành.

3. Công tác nghiên cứu khoa học

             Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập và học tập nâng cao trình độ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cán bộ giảng dạy trong bộ môn. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp Đại học hàng năm tăng về số lượng và chất lượng thể hiện trình độ chuyên môn của cán bộ giảng dạy. Bộ môn Khoa học tự nhiên luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng từng bước nâng cao khả năng tự học và ý thức chủ động trong học tập của sinh viên, giúp sinh viên có tư duy độc lập cũng như phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm.

4. Đội ngũ cán bộ

4.1. Lãnh đạo Bộ môn              

               Trưởng Bộ môn: ThS. Đàm Thanh Phương             

 Quynh

Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

4.2. Danh sách cán bộ giáo viên của Bộ môn

                Bộ môn có 22 cán bộ giảng viên (có 04 giảng viên kiêm nhiệm). Trong đó có 03 Tiến sỹ, 18 thạc sĩ (04 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh),  01 cử nhân (01 học viên cao học).

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Môn học đảm nhiệm

Số điện thoại

Email

1

Đàm Thanh Phương

Thạc sỹ

- Toán Cao cấp 1, 2

- Hình họa-Vẽ kỹ thuật

- Phương trình vi phân

0912998749

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Thị Ngân

Tiến sỹ

- Xác suất thống kê

- Tối ưu hóa

- Hình họa-Vẽ kỹ thuật

0989040454

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trương Hà Hải

Tiến sỹ

- Phương trình vi phân

- Đạo hàm riêng.

- Xác suất thống kê

- Tối ưu hóa

- Phương pháp số

- Lý thuyết thuật toán

- Toán rời rạc

0912700700

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Đỗ Thị Nga

Thạc sỹ

- Hóa học đại cương

0975143277

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Ngô Mạnh Tưởng

Thạc sỹ

- Toán cao cấp

- Phương trình vi phân

0983323818

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tiến sỹ

- Toán cao cấp 1

- Toán cao cấp 2

- Tối ưu hóa

0975242795

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Lại Văn Trung

Thạc sỹ

- Xác suất thống kê

- Toán cao cấp 1,2

0978752611

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Ma Thị Vân Hà

Cử nhân

- Hóa học đại cương

01256350887

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Quách Thị Mai Liên

Thạc sỹ

- Toán cao cấp 1

- Xác suất thống kê

- Phương trình vi phân

0973252666

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Trịnh Ngọc Hiến

Cử Nhân

- Vật lý đại cương

0977946667

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thạc sĩ

- Vật lí 1

0916782986 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Phạm Văn Hảo

Cử nhân

- Vật lý 1

- Vật lý 2

0977866495

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Hoàng Phương Khánh

Thạc sỹ

- Xác suất thống kê

- Phương trình vi phân

0977669156

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Phạm Đình Cường

Thạc sỹ

- Hoá đại cương

0912530720

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguyễn Thanh Giang

Thạc sỹ

-Toán cao cấp 1

- Toán cao cấp 2

0912799844

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Đinh Diệu Hằng

Thạc sỹ

- Toán cao cấp 1

- Toán cao cấp 2

0934445889

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Dương Thu Hương

Thạc sỹ

- Vật lý 1

- Vật lý 2

0912700323

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Nguyễn Thị Nhung

Thạc sỹ

 - Toán cao cấp 1

0979947287

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Nguyễn Thùy Trang

Thạc sỹ

 - Toán cao cấp 1

01675256864

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Vũ Hải Yến

Thạc sỹ

- Vật lý 1

- Vật lý 2

 0983626855

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguyễn Ngọc Tuấn

Thạc sỹ

 - Hóa đại cương

0986796536 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 22

 Khoa thu Hoài

Thạc sỹ 

 - Xác suất thống kê

- Toán cao cấp 1

0914602999 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5.  Danh sách các môn học do bộ môn đảm nhiệm

STT

Tên môn

Số tín chỉ

Ngành học

Trình độ

1

Toán cao cấp 1

4

- Công nghệ KTMT,

- Công nghệ TĐH,

- Tin học kinh tế, kế toán, ngân hàng

- CNTT

- Mạng

- HTTT

- Công nghệ truyền thông

- Công nghệ ĐTVT

- Kinh tế viễn thông

- QTKD viễn thông

Đại học

2

Toán cao cấp 2

3

3

Toán cao cấp 3

2

4

Vật lý 1

3

- Công nghệ KTMT

- Công nghệ TĐH,

- CNTT

- Mạng

- HTTT

- Công nghệ truyền thông

- Công nghệ ĐTVT

- Kinh tế viễn thông

- QTKD viễn thông

5

Vật lý 2

2

6

Hóa đại cương

3

7

Lý thuyết xác suất thống kê

3

Tin học kinh tế

Đại học

8

Tối ưu hóa

2

KHMT

Đại học

9

Toán cao cấp

4

CNTT, TĐH, ĐTVT

Cao đẳng

10

Vật lý đại cương

3

CNTT

11

Xác suất thống kê

2

CNTT

Trung cấp,

Liên thông từ cao đẳng,

Liên thông từ trung cấp

 

12

Toán cao cấp

3

THQL, ĐTVT