GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

1. Địa chỉ

Văn phòng bộ môn: phòng 405A, nhà C1, trường đại học CNTT&TT

Điện thoại: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Giới thiệu

         Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các môn Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3 và trang bị một số kiến thức cơ sở ngành (Tiếng Anh chuyên ngành) cho toàn bộ sinh viên trong trường.

3. Công tác nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng chuyên môn

          Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập và học tập nâng cao trình độ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cán bộ giảng dạy trong bộ môn. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp Đại học hàng năm tăng về số lượng và chất lượng thể hiện trình độ chuyên môn của cán bộ giảng dạy. Bộ môn Ngoại ngữ luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng từng bước nâng cao khả năng tự học và ý thức chủ động trong học tập của sinh viên, giúp sinh viên có tư duy độc lập cũng như phát triển kỹ năng học tiêng Anh.

         Các giảng viên Bộ môn Ngoại Ngữ - Khoa khoa học cơ bản không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các khóa tập huấn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy:

                - Khóa tập huấn giảng dạy TOEIC tại IIG Vietnam, Hà Nội.

                - Khóa tập huấn giảng dạy IELTS tại Văn phòng ủy quyền của Hội đồng Anh tại Đại học Thái Nguyên.

                - Khóa tập huấn giảng dạy theo chuẩn B1 và B2 theo Khung Châu Âu tại Đại học Thái Nguyên.

               - Khóa tập huấn của chuyên gia Fullbright về nângcao chất lượng giảng dạy, thiết kế giáo trình và phương pháp đánh giá tại ĐHCNTT&TT.

               - Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tiếngAnh với trường ĐH Enverga, Philipinnes.

              - Tổ chức các seminar trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và NCKH giữa các nhóm chuyên môn  trong bộ môn.

4. Đội ngũ cán bộ

4.1. Lãnh đạo Bộ môn

 Trưởng Bộ môn: ThS. Hoàng Thu Giang

               

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Mai Linh

4.2. Danh sách cán bộ giáo viên của Bộ môn

                Bộ môn có 16 cán bộ giảng viên (có 01 giảng viên kiêm nhiệm). Trong đó có 01 Tiến sỹ, 15 thạc sỹ.

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Môn học đảm nhiệm

Số điện thoại

Email

1

Hoàng Thu Giang

Thạc sỹ

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

0915212700

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Dương Thị Hồng An

Thạc sỹ

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

- Tiếng Anh CN KT

0904267273

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Ngô Phương Thùy

Thạc sỹ

-Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

0982356466

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thúy Hòa

Thạc sĩ

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

- Tiếng Anh CN KT

0942342189

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thùy Linh

Tiến sỹ

Tiếng Anh CN CNTT

0988939755

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Phan Thị Như Quỳnh

Thạc sỹ

Tiếng Anh CN CNTT

0979707433

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Phạm Thúy Hằng

Thạc sỹ

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

0982365222

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thị Phương Hoa

Thạc sỹ

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

0982725483

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Mai Linh

Thạc sỹ

Tiếng Anh CN ĐTVT

0975909196

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Hoàng Văn Sáu

Thạc sỹ

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

- Tiếng Anh CN KT

0982475251

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Bùi Thị Thanh Thủy

Thạc sỹ

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

0914953955

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Bùi Thị Quyên

Thạc sỹ

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

0915954442

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Đặng Phương Mai

Thạc sỹ

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

0917505026

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Nguyễn Thị Duyên

Thạc sỹ

 

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

0978411589

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15 

Trần Thị Hòa 

Thạc sỹ

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

0943882226

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

 Trần Minh Thành

Thạc sỹ

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3

 0979046855

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Thạc sỹ 

- Anh văn 1

- Anh văn 2

- Anh văn 3 

0988899731

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5. Danh sách môn học do bộ môn đảm nhiệm

STT

Tên môn

Số tín chỉ

Ngành học

Trình độ

1

Anh văn 1

3

- Công nghệ KTMT,

- Công nghệ TĐH,

- Tin học kinh tế, kế toán, ngân hàng

- CNTT

- Mạng

- HTTT

- Công nghệ truyền thông

- Công nghệ ĐTVT

- Kinh tế viễn thông

- QTKD viễn thông

Đại học

2

Anh văn 2

3

3

 Anh văn 3 

3

4

Anh văn 4

3

4

Tiếng Anh CN 1

3

- CNTT

5

Tiếng Anh CN 2

2

7

Tiếng Anh CN ĐKTĐ

3

CN ĐKTĐ

Đại học

8

Tiếng Anh CN KT

2

HTTTKT

Đại học

9

Tiếng Anh CN ĐTVT

4

CN ĐTTT

Đại học

11

Anh văn

2

CNTT

Cao đẳng

 

12

Tiếng Anh CN

2

CNTT

Cao đẳng, liên thông từ CĐ lên ĐH

13

Tiếng Anh cơ sở

2

CNTT

Trung cấp

14

Tiếng Anh CN

3

CNTT

Trung cấp, liên thông từ TC lên ĐH