GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1. Địa chỉ

Văn phòng bộ môn: Tầng 1, nhà A6, trường đại học CNTT&TT

Điện thoại:

Email: giaoducthechat@ictu.edu.vn

2. Giới thiệu    

            Bộ môn Giáo dục thể chất - Khoa Khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các môn TDTT ( Điền kinh, Bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá) cho toàn bộ sinh viên trong trường.

3. Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu           

4. Đội ngũ giảng viên

4.1. Lãnh đạo Bộ môn


        Trưởng Bộ môn: ThS. Ngô Mạnh Cường

       

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Trần Xuân Giang

4.2. Danh sách CBGV của Bộ môn

        Bộ môn có 09 cán bộ giảng viên, trong đó có 07 thạc sỹ, 02 cử nhân ( trong đó 02 học viên cao học).

STT

Họ Và Tên

Học Hàm, Học vị

Môn Đảm Nhiệm

Số ĐT

Email

1

Ngô Mạnh Cường

 

Thạc sỹ

Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá

0915199599

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Xuân Giang

 

Thạc sỹ

Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá

0962167000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Việt Thịnh

Cử nhân Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá

4

Trần Minh Liên

 

Thạc sỹ

Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá

0976357657

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Chu Xuân Tiến

 

Thạc sỹ

Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá

0972804999

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Vũ Hoàng Sơn

 

|Thạc sỹ

Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá

0984100705

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Mai Văn Phi

 

Thạc sỹ

Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá

01688080456

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 8

 Nông Văn Đồng

 

Thạc sỹ

 

 Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá

 0915330507

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

 Ngô Văn Mạnh

Cử nhân 

Điền kinh, bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá

0934387000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Các môn học do Bộ môn đảm nhận

STT

Môn học

Số tín chỉ

Ngành Học

Trình độ

1

Điền Kinh

1

CNTT, ĐTVT, CNĐKTĐ, THKT

 

ĐH, CĐ, TC

2

Bóng   Chuyền

1

CNTT, ĐTVT, CNĐKTĐ, THKT

 

ĐH

3

Bóng Rổ

1

CNTT, ĐTVT, CNĐKTĐ, THKT

 

ĐH, CĐ, TC

4

Bóng   đá

1

CNTT, ĐTVT, CNĐKTĐ, THKT

ĐH, CĐ