GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN TIẾNG VIỆT VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

1.Địa chỉ

Văn phòng bộ môn: phòng 405A, nhà C1, trường đại học CNTT&TT

Điện thoại:

Email:

2. Giới thiệu    

             Bộ môn Tiếng việt và phát triển kỹ năng – Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông được thành lập ngày 25/01/2014 theo quyết định số 90/ QĐ – ĐHCNTT&TT ngày 25 tháng 01 năm 2014 về việc thành lập Bộ môn Tiếng việt và phát triển kỹ năng thuộc Khoa Khoa học Cơ bản của Hiệu trưởng Trường Đại học công nghệ thông tin và Truyền thông.

3. Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

            Bộ môn Tiếng việt và phát triển kỹ năng có nhiệm vụ giảng dạy các môn Tiếng việt thực hành, Kỹ năng giao tiếp thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và Tiếng Việt cho đối tượng là lưu học sinh.

4. Đội ngũ giảng viên

4.1. Lãnh đạo Bộ môn

      Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Hải Anh

               

4.2. Danh sách cán bộ giáo viên của Bộ môn

             Bộ môn Tiếng việt và phát triển kỹ năng với 01 cán bộ giảng dạy (trong đó có 07 giảng viên kiêm nhiệm). Hiện có 01 tiến sĩ và 09 Thạc sĩ (01 giảng viên đang học Tiến sĩ).

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Môn học đảm nhiệm

Số ĐT

Mail

1

Nguyễn Thị Hải Anh

Thạc sĩ

Tiếng việt thực hành

Kỹ năng giao tiếp

Tiếng Việt cho lưu học sinh

 0972628338

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phạm Kim Thoa

Thạc sĩ

Tiếng Việt thực hành

Kỹ năng giao tiếp

Tiếng Việt cho lưu học sinh

0944811392

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Thị Hồng Nhung

Thạc sĩ

Tiếng Việt thực hành

Kỹ năng giao tiếp

Tiếng Việt cho lưu học sinh

 0916044507
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phan Thị Như Quỳnh

Thạc sĩ

Tiếng Việt cho lưu học sinh

5

Bùi Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

Tiếng Việt cho lưu học sinh

6

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thạc sĩ

Tiếng Việt cho lưu học sinh

7

Nguyễn Thị Linh

Thạc sĩ

Tiếng Việt cho lưu học sinh

8

Trịnh Thúy Hà

Thạc sĩ

Tiếng Việt cho lưu học sinh

9

Phạm Đức Long

Tiến sĩ

Tiếng Việt cho lưu học sinh

10

Trần Thị Kim Anh

Thạc sĩ

Tiếng Việt cho lưu học sinh

 4. Danh sách các môn học do bộ môn đảm nhận

STT

Tên môn

Số tín chỉ

Ngành học

Trình độ

1

Tiếng Việt thực hành

2

CNTT, ĐTVT, CN ĐKTĐ, THKT

ĐH, TC

2

Kỹ năng giao tiếp

2

CNTT, ĐTVT, CN ĐKTĐ, THKT

ĐH, TC

3

Tiếng Việt cho lưu học sinh

780 tiết

 

Lưu học sinh