Hoạt động CLB

THÔNG BÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB TOÁN TIN ỨNG DỤNG

Được sự đồng ý của BCN Khoa Khoa học Cơ bản và Hội sinh viên Trường, Câu lạc bộ Toán Tin ứng dụng sẽ đi vào hoạt động thử nghiệm trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ tháng 11/2014. (Thông báo)

Giảng viên, sinh viên quan tâm cần đọc đề án để nắm được mục đích, nội dung, nguyên tắc hoạt động... của CLB (Đề án thành lập câu lạc bộ)

Sinh viên K13 đăng ký tập thể theo lớp, sử dụng mẫu phiếu đăng ký này

Các sinh viên khác sử dụng mẫu phiếu đăng ký cá nhân tại đây

Thời gian xét duyệt kết nạp thành viên trước mùng 5 hàng tháng.

Kế hoạch chi tiết hoạt động của câu lạc bộ sẽ được gửi đến các thành viên trước mỗi buổi sinh hoạt 2 ngày.

TM BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI
Th.S Lại Văn Trung.