BAN HÀNH QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP KHOA KHCB

Nhằm từng bước chuẩn hoá các mặt công tác, BCN Khoa KHCB ban hành quy trình tác nghiệp của Khoa. Quy trình gồm 3 phần chính: Quy trình các công tác văn phòng; Quy trình quản lý các hoạt động chuyên môn; Quy trình quản lý các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên. Cán bộ giảng viên trong khoa căn cứ theo quy trình này để thực hiện công việc cho nhanh chóng, chính xác. Những sai sót nếu có sẽ tiếp tục được tiếp thu, cập nhật, chỉnh sửa để chuẩn hoá.

Chi tiết quy trình Download tại đây