DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

 

I. Tạp chí và kỷ yếu quốc tế

Stt

Tên bài

Tác giả

Tên tạp chí/Hội thảo

Năm công bố

1

Simple iterative method for solving problems for plates with partial internal supports

Trương Hà Hải, Đặng Quang Á

Springer Science Business Media Drodrecht 2013, Journal 10665-ENGI MS: 9652, Pages: 17

2013

2

On the Existence of solutions to mixed pareto quasivariational inclusion problems

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Xuân Tấn

International publications USA, Advances in Nonlinear variational inequalities, Vol 13, number 2, 2013, pg 1-22

2013

3

Iterative method for a biharmonic problem with crack

Trương Hà Hải, Đặng Quang Á, Vũ Vinh Quang

Applied Mathematical Sciences; Vol. 6, No. 62, 3095 - 3108, 2012

2012

4

An Implicit Iteration Method for Variational Inequalities over the Set of Common Fixed Points for a Finite Family of Nonexpansive Mappings in Hilbert Spaces

Nguyễn Bường, Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Fixed Point Theory and Applications
Volume 2011 (2011), Article ID 276859, 10 pages
doi:10.1155/2011/276859
2011

2011

5

Equivalence and Stability of  Two-layer Cellular Neural Network Solving

Vu Duc Thai, Pham Thuong Cat

Proceeding of ICARCV2010 (Singapore), Tr. 704-709

2010

6

Giải phương trình Saint venant mô tả dòng chảy thủy lực sử dụng công nghệ mạng nơ ron tế bào.

Vũ  Đức Thái, Phạm Thượng Cát

Hội thảo quốc tế về công nghệ cơ điện tử, ICMT2009, Cebu-Philippines, Tr. 61-65

2009

7

Giải phương trình Saint venant 2D sử dụng công nghệ CNN

Vũ  Đức Thái, Phạm Thượng Cát

Kỷ yếu hội thảo châu Á về điều khiển, ASCC2009, HongKong

2009

8

Modelling Air pollution Problem by Cellular Neural Network, 2008

Vu Duc Thai, Pham Thuong Cat

Proceeding of ICARCV2008, Hanoi,
Page.1115-1118

2008

9

Finite time control of chaotic Cellular neural network with uncertain parameter

Dam Thanh Phuong, Pham Thuong Cat

Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 68, 3393 - 3403

2014

 

 II. Tạp chí, kỷ yếu trong nước

 

 

 

Stt

Tên bài

Tác giả

Tên tạp chí/Hội thảo

Năm công bố

1

Sự hội tụ của dãy nghiệm tựa tối ưu mô phỏng trong một lớp bài toán điều khiển và ứng dụng để dự báo động đất

Trần Thị Ngân, Tống Đình Quỳ

Vietnam journal of Mathermatical Applications, Vol 10, N.1, 2012, pg 93-118

2013

2

Văn xuôi hiện đại dân tộc Thái

Nguyễn Thị Hải Anh

Tạp chí của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, số 219, tháng 4/2013, trang 32-36

2013

3

Ảnh hưởng của văn học dân gian trong thơ ca dân tộc Thái thời kỳ hiện đại

Nguyễn Thị Hải Anh

Tạp chí Văn hóa các dân tộc, số 4/2013, trang 30-33

2013

4

Đồng bộ thích nghi mạng CNN hỗn loạn và ứng dụng trong bảo mật truyền thông

Đàm Thanh Phương, Phạm Thượng Cát

Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 29, số 03 năm 2013, trang 221-231
Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol 29, No 03, 2013, pp 221-231.

2013

5

Đồng bộ đầu ra mạng noron tế bào hỗn loạn thông qua bài toán so khớp mô hình và ứng dụng trong bảo mật truyền thông

Đàm Thanh Phương, Phạm Thượng Cát, Phạm Đức Long

Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA2013, trang 477-485
Proceeding of the 2nd Vietnam conference on Control and Automation, pp 477 - 485

2013

6

Nghiệm hữu hiệu yếu và điều kiện tối ưu cho bất đẳng thức biến phân vecto

Đinh Diệu Hằng, Đỗ Văn Lưu

Tạp chí KHCN- Đại học Thái Nguyên, Tập 104 số 04 năm 2013, trang 159-163

2013

7

 On the Existence of solutions to mixe pareto- optimirzation problems

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tạp chí KHCN- Đại học Thái Nguyên, Tập 106 số 06 năm 2013, trang 151-156

2013

8

Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc cho sinh viên đại học công nghệ thông tin và truyền thông

Mai Thị Ngọc Bích

                                                                                                         

2013

9

Một số ứng dụng của đại số tuyến tính trong khai phá dữ liệu

Ngô Mạnh Tưởng, Đàm Thanh Phương, Nguyễn Tuấn Linh

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, Tập 110, số 10, 2013, trang 101-107
Journal of science and technology, Thai nguyen University, Vol 110, No 10, 2013, pp 101-107

2013

10

Nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên trường đại học CNTT&TT qua việc sử dụng tiếng Anh trong lớp học

Nguyễn Thúy Hòa

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, Tập 112, số 12, 2013, trang 267-271

2013

11

Tiếp tục phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam hiện nay theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh

Đỗ Thị Nga

Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 112, số 12/1, năm 2013, trang 255-260

2013

12

Một số giọng điệu trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư

Phạm Thị Hồng Nhung

Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 112, số 12/1, năm 2013, trang 273-277

2013

13

Thuật toán mã hóa ảnh dựa trên đồng bộ thích nghi hai hệ hỗn loạn khác nhau

Đàm Thanh Phương, Ngô Mạnh Tưởng

Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 106, số 06, năm 2013, trang 111-117
Journal of science and technology, Thai nguyen University, Vol 116, No 06, 2013, pp 111-117

2013

14

Bài toán Clique lớn nhất- ứng dụng và những thách thức tính toán

Đàm Thanh Phương, Ngô Mạnh Tưởng, Khoa Thu Hoài

Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 102, số 02, năm 2013, trang 9-13
Journal of science and technology, Thai nguyen University, Vol 102, No 02, 2013, pp 9-13

2013

15

Sự gia tăng vai trò và tiềm năng của khối BRICS

Ngô Cẩm Tú, Nguyễn Văn Lịch

Tạp chí đối ngoại; Tháng 04 (2012), Tr 22 - 25

2012

16

Một vài đặc trưng Nam bộ trong ngôn ngữ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

Phạm Thị Hồng Nhung

Tạp chí của hội ngôn ngữ học Việt Nam; Tập 199, Số 05 (2012), Tr 34 - 43

2012

17

Câu và các kiểu câu trong ngôn ngữ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

Phạm Thị Hồng Nhung

Từ điển học và bách khoa thư Việt Nam; Tập 17, số 03 (05/2012)

2012

18

Cấu hình chip CNN giải phương trình thủy lực hai chiều bằng công nghệ FPGA

Vũ Đức Thái, Bùi Văn Tùng

Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6; 12/2012, Tr 657 – 662

2012

19

Điều khiển thích nghi đồng bộ mạng nơ ron tế bào và hệ hỗn loạn Chen với các tham số bất định

Đàm Thanh Phương, Phạm Thượng Cát

Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6; 12/2012, Tr 307 – 311
Proceeding of The 6th Vietnam Conference on Mechatronics, 2012, pp 307-311

2012

20

Numerical method for  an elliptic boundary value problem with boundary singularities

Trương Hà Hải

Hội thảo quốc gia lần thứ 14: “ Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & TT ”; NXB KH&KT, 406-417, 2012

2012

21

Mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình học đọc tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin của sinh viên năm thứ hia, trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Thùy Linh

Chuyên san Khoa học Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 03, số 91(2012), Tr 47-51

2012

22

Phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên giải một loại bài toán điều khiển chứa tích phân bội và ứng dụng

Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn.

Chuyên san Khoa học tự nhiên Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tr 93-99 Tập 90 Số 02(2012)

2012

23

Sự kết hợp giữa phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Lê Quang Đăng

Chuyên san Khoa học Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 98 Số 10 (2012), Tr 107 – 113

2012

24

" Kiểm soát quyền lực nhà nước" - Bước đột phá quan trọng về lý luận của Đảng ta trong đại hội lần thứ XI

Đỗ Quỳnh Hoa

Chuyên san Khoa học Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 95 Số 07 (2012), Tr 89 – 92

2012

25

Domain decompositon method for eliiptic intergace problems

Đặng Quang Á, Vũ Vinh Quang, Trương Hà Hải

Vietnam Journal of mathermatics, 4/2011
485-497

2011

26

Generalized Quasi-Equilibrium Problems of Type II and Their Applications

Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Vietnam Journal of Mathematics, Tr 191-215
2/2011

2011

27

Giải bài toán điều khiển tối ưu không lồi bằng phương pháp Monte Carlo và ứng dụng để dự báo động đất

Trần Thị Ngân

Tạp chí ứng dụng Toán học; Tập 9, Số 01 (2011), Tr 73-104

2011

28

Domain Decompositon method for Elliptic Interface Problems

Trương Hà Hải, Đặng Quang Á, Vũ Vinh Quang

Vietnam journal of Mathematics39: 04 (2011), Tr 485 - 497

2011

29

Cấu hình chíp CNN giải bài toán thủy lực một chiều bằng công nghệ FPGA

Vũ Đức Thái, Bùi Văn Tùng

Tuyển tập hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về điều khiển và tự động hóa, Tr 245-249
Hà nội 25-26/11/2011

2011

30

Cải tiến giải thuật mạng nơ ron SOM áp dụng cho bài toán phân cụm màu ảnh

Lê Anh Tú

Hội nghị toàn quốc về điều khiển và tự động hóa-VCCA-2011; 11/2011, Tr 743 - 748

2011

31

Tiếp cận chia miền tới các bài toán về mặt phân cách

Trương Hà Hải

Hội thảo quốc gia: “ Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & TT ”;  2011, Tr 311 – 320

2011

32

Sinh viên với việc học tín chỉ

Khoa Thu Hoài

Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 151-155
Tập 71, Số 09 (2010)

2011

33

Vấn đề ổn định của mạng CNN giải phương trình thuỷ lực hai chiều trên chip.

Vũ Đức Thái

Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 26, Tr. 278-288

2010

34

Phương pháp lặp song song giải bài toán biên hỗn hợp mạnh đối với phương trình elliptic.

Đặng Quang Á, Trương Hà Hải

Kỷ yếu “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT”,pp 370-382,NXB KH&KT, 2010.

2010

35

Xây dựng bộ chương trình RC2009 giải số bài toán biên elliptic với hệ số hằng số.

Trương Hà Hải, Vũ Vinh Quang

Tạp chí Khoa học & công nghệ-ĐHTN, số 7(69), 2010:63-70

2010

36

Phương pháp lặp giải bài toán không thuần nhất giữa phương trình elliptic và phương trình song điều hòa

Vũ Vinh Quang, Trương Hà Hải, Đinh Như Ngọc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.69(07):44-49, 2010.

2010

37

Kết quả ứng dụng phương pháp chia miền đối với bài tóan song điều hòa

Trương Hà Hải, Vũ Vinh Quang, Đỗ Diệp Anh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.1(30):pp12-20, 2009.

2009

38

Các bài toán tựa tối ưu loại I và loại II

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tạp chí KH và CN ĐHTN, Tập 56, số 8, 2009

2009

39

Máy tính CNN-UM kiến trúc và thuật toán,

Vũ  Đức Thái, Phạm Thượng Cát, Đàm Thanh Phương

Tạp chí KH&CN ĐHTN số 49, Tr. 57-73 ,2009

2009

40

Giải bài toán thủy lực hỗn hợp bằng công nghệ mạng nơ ron tế bào.

Vũ Đức Thái

Tạp chí KH & CN, ĐH Thái Nguyên, số 10, Tr. 52-56

2009

41

Mô hình tính toán song song giải bài  toán biên hỗn hợp mạnh dựa trên chia miền. 

Vũ Vinh Quang, Trương Hà Hải, Cao Thị Anh Thư

Tạp chí Khoa học & công nghệ-ĐHTN,số 2(50), 2009:52-57

2009

42

Kết quả xây dựng hai phương pháp chia miền giải bài toán song điều hòa

Vũ Vinh Quang, Trương Hà Hải, Đỗ Diệp Anh

Tạp chí Khoa học & công nghệ-ĐHTN, số 2(50), 2009:35-42.

2009

43

Kết quả xây dựng chương trình TK2006 giải số phương trình song điều hòa với điều kiện biên hỗn hợp

Vũ Vinh Quang
 Bùi Thị Thanh Xuân

Hội thảo Quốc gia về Công nghệ Thông tin và truyền thông, Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, Tr 150-160, 2008.

2008

44

Kết quả cải tiến sơ đồ chia miền đối với bài toán song điều hòa.

Vũ Vinh Quang Trương Hà Hải

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T.2(30):20-30, 2008.

2008

45

Kỹ thuật mô phỏng nước Physically-based và ứng dụng trong thực tại ảo

Nguyễn Văn Huân Vũ Đức Thái

Hội thảo khoa học về Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục tại Huế, 11/2007, 134-157, 2007.

2007