VĂN BẢN HỖ TRỢ

 DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HĐGS NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Ngày 6 tháng 7 năm 2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước chính thức phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022. Cụ thể:

STT DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HĐGSN-LN File đính kèm
1 Hội đồng ngành Công nghệ Thông tin  Download
2 Hội đồng ngành Giáo dục học Download
3 Hội đồng liên ngành Hóa học-Công nghệ thực phẩm Download
4 Hội đồng ngành Kinh tế Download
5 Hội đồng ngành Ngôn ngữ học Download
6 Hội đồng ngành Toán học Download
7 Hội đồng liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học Download
8 Hội đồng liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao Download
9 Hội đồng ngành Vật lý Download

Danh mục đầy đủ các tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 được hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước phê duyệt xem tại đây